Som förälder vill man självklart inte utsätta sitt barn för risker, men det går knappast att låta dem utöva en sport utan att de riskerar att skada sig i högre eller mindre utsträckning. Ungdomsfotbollen är inget undantag, då det förekommer skador även på den nivån. En faktor har dock observerats rörande skador inom ungdomsfotboll som kan vara bra att ha i åtanke som förälder, och det är att skadorna förekommer allt oftare ju äldre ungdomarna som spelar är, och ju högre nivå de spelar på. Detta har framkommit efter en undersökning och analys av 14 600 speltimmar ungdomsfotboll i Östergötland – sammanlagt 694 seriematcher för pojkar mellan 13 och 16 år. I undersökningen spekulerar man om att orsaken bakom den förhöjda skaderisken kan vara en kombination av en ökad tävlingsinriktning bland ungdomarna när de tävlar på högre nivå, och en ökad skaderisk som följd av den växtspurt som många unga pojkar genomgår.soccer-263716_960_720-1

Till denna skaderisk kommer självklart även de sjukdomar som är vanligt förekommande bland barn och ungdomar i skolålder, till exempel helt vanliga förkylningar, öroninflammation, ögoninflammation och andra typer av mindre allvarliga sjukdomar. Om man vill påbörja behandling av liknande sjukdomar snabbt, för att kunna återgå till träningar och matcher som så snart som möjligt, kan man konsultera en läkare online på Kry.se istället för att boka tid på en traditionell vårdcentral.

Vilken typ av skador handlar det då om? Föga förvånande har man kunnat konstatera att majoriteten av alla skador inom fotboll, 93 procent, drabbar benen. Benen är ju den del av kroppen som är i mest utsatt läge vid fotbollsspel. Den allra vanligaste skadan är knäskador, och av dessa har man kunnat konstatera att runt 40 procent är skador på främre korsbandet. En sådan skada kräver antingen intensiv träning och rehabilitering eller operation för att återhämta sig från; vad man gör beror på spelarens ålder och aktiveringsgrad. Om man vill försöka klara sig utan operation, och spela med ett skadat korsband, måste musklerna i det skadade benet vara dubbelt så starka som i det oskadade för att klara belastningen. Efter knäskador är fotledsskador de vanligaste skadorna inom fotboll, vilka följs av höftskador och lårskador.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *